นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ซ้ายสุด) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธเครือเบทาโกร ที่ร่วมแสดงศักยภาพผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารชั้นนำของประเทศ ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 38 (ICVS 2013) จัดโดย สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายสัตวแพทย์รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (กลาง) ให้การต้อนรับ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ซ้ายสุด) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธเครือเบทาโกร ที่ร่วมแสดงศักยภาพผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารชั้นนำของประเทศ ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 38 (ICVS 2013) จัดโดย สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายสัตวแพทย์รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (กลาง) ให้การต้อนรับ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้